Voor clienten

Wij denken graag met je mee over de invulling van je begeleiding!

ZEPXL levert ambulante zorg en begeleiding voor PGB, particulier en WMO. Dit voor mensen met een verstandelijke beperking, Ouderen met dementie, gezinnen met kinderen en opvoedproblemen en mensen met GGZ problematiek.

Wij hebben een nieuwe werkwijze om je te ondersteunen en begeleiden vanuit je “eigen kracht“. Ons zorgvuldig samengestelde team maakt samen met jou de ondersteuning op maat, zodat jij je leven kunt inrichten zoals je prettig vindt en kunt doen waar je goed in bent.

ZEPXL kan je de begeleiding bieden in het traject om zorguren aan te vragen via de gemeente .

Mocht je twijfelen en denken dat het voor jou niet mogelijk is om zorg of ondersteuning te krijgen, Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. We denken met je mee en helpen je graag verder.

Wat biedt ZEP XL verder:

 • Dagelijkse structuur
 • Medicijncontrole
 • Crisishulp
 • Gezinsbegeleiding
 • Woonbegeleiding
 • Dagbesteding
 • Administratie
 • Opvoedingstechniek
 • Persoonlijke verzorging
 • Geestelijke ondersteuning
 • Motiveren en continueren van zelfredzaamheid/samenredzaamheid
 • Adviseren en zonodig in contact brengen met andere specialisaties (bijvoorbeeld huisarts, maatschappelijk werk, psycholoog)
 • Advies bij indicatie
 • Coaching