What’s ZEP

ZEPXL is een zorgorganisatie met een totaal vernieuwende werkwijze. De client staat altijd centraal.

ZEPXL werkt met kleine flexibele teams die snel handelen en problemen oplossen. Onze teams bestaan uit zeer ervaren en betrokken medewerkers met maar 1 doel voor ogen: het welbevinden van de client.

ZEP XL is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een (verstandelijke) beperking, Moeder-kind , GGZ problematiek en verslavingszorg. Bij de begeleiding van de client wordt een totaal zorgpakket aangeboden. Het netwerk van de client wordt meegenomen in het zorgplan. Wij leveren zorg aan clienten vanaf 18+ met een indicatie vergeven vanuit de gemeente.

Meld je bij ZEPXL aan als je 18+ bent en
– Een beschermd wonen locatie zoekt met 24/7 begeleiding
РAmbulante ondersteuning / zorg aan huis nodig hebt
– Als je een daginvulling zoekt / dagbesteding

Wij leveren zorg in regio Zuid-West Brabant

De kracht van ZEPXL:

  • flexibiliteit;
  • hoge bezoekfrequentie;
  • snelle signalering;
  • korte communicatielijnen;
  • breed hulpverleningsnetwerk;
  • breed samenwerkingsnetwerk.

 

ZEPXL werkt niet met een indicatie vanuit de zorgverzekeraar

Samenwerkingsnetwerk:

logo branchevereniging BVKZ

ZLTO