What’s ZEP

ZEPXL is een zorgorganisatie met een totaal vernieuwende werkwijze. De cliA�nt staat altijd centraal.

ZEPXL werkt met kleine flexibele teams die snel handelen en problemen oplossen. Onze teams bestaan uit zeer ervaren en betrokken medewerkers met maar 1 doel voor ogen: het welbevinden van de cliA�nt.

ZEP XL is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een (verstandelijke) beperking, Moeder-kind , GGZ problematiek en verslavingszorg. Bij de begeleiding van de cliA�nt wordt een totaal zorgpakket aangeboden. Het netwerk van de cliA�nt wordt meegenomen in het zorgplan. Wij leveren zorg aan clienten vanaf 18+ met een indicatie vergeven vanuit de gemeente.

Meld je bij ZEPXL aan als je 18+ bent en
– Een beschermd wonen locatie zoekt met 24/7 begeleiding
– Ambulante ondersteuningA�/ zorg aan huis nodig hebt
– Als je een daginvulling zoekt / dagbesteding

WijA�leveren zorgA�in regio Zuid-West Brabant

De kracht van ZEPXL:

  • flexibiliteit;
  • hoge bezoekfrequentie;
  • snelle signalering;
  • korte communicatielijnen;
  • breed hulpverleningsnetwerk;
  • breed samenwerkingsnetwerk.

 

Samenwerkingsnetwerk:

logo branchevereniging BVKZ

ZLTO