Begeleiding

Heel zorgvuldig, intens, bekwaam, creatief en gericht op het welbevinden van onze clienten.

ZEPXL is een innovatieve zorgverlener. Wij leveren zorg op een creatieve manier. Onze begeleiders helpen je je leven in te richten zoals jij dat graag zou willen. We gaan uit van je wensen, je behoefte en je mogelijkheden. Samen vinden we oplossingen voor problemen waar je tegenaan loopt.

Doordat je altijd 1 vast contactpersoon hebt en 1 of meer vaste begeleiders kunnen je problemen snel opgelost worden. Het opbouwen van een vertrouwensband zal makkelijker zijn, omdat ZEPXL kleine teams rondom jou als client crieert, kunnen we flexibel zijn en je op onverwachte momenten helpen.

Mocht je vragen of problemen tegenkomen buiten de gebruikelijke uren met je begeleiding, ook dan kun je gewoon met ons bellen. We zullen altijd proberen om een oplossing te vinden voor je vraag.

Ook bieden we beschermd wonen aan in Bergen op Zoom en Roosendaal, en trainings studio/appartementen voor zelfstandig wonen. In deze combinatie gaan we kijken of we je sociale leven kunnen verrijken/uitbreiden. Wij bieden de mogelijkheid in de vorm van dagbesteding, contact in de buurt, workshops, het zoeken naar mogelijke stage/werkplekken.

Door onze werkwijze kunnen we de kosten laag houden, waardoor jij maximaal kunt profiteren van de aan jou toegekende uren.

We doen dit samen met jou, op je eigen tempo met jouw mogelijkheden en ideeën.


Rose-Marij Middeldorp

Ik ben Rose-Marij Middeldorp, ik ben 52 jaar en heb een zoon met een verstandelijke beperking. Mijn zoon is inmiddels volwassen en woont op zichzelf. In de afgelopen jaren heb ik zelf begeleiding gegeven aan mensen met een verstandelijke beperking en heb om mij heen gezien hoe problematisch dat kan zijn. Als ik dan zie hoe mijn eigen zoon functioneert en zijn leven kan inrichten zoals hij dat wil, ondanks zijn beperking, gun ik dat ook anderen die een beperking hebben. Om dat te bereiken met de huidige regelgeving, zijn er wel creatieve oplossingen nodig. Ik heb mijn eigen visie en ervaring gebruikt om ZEP XL op te richten. En vanuit mijn overtuiging dat het anders kan, verlenen wij onze zorg en ondersteuning.