Over ons

Visie ZEP XL

We stellen vragen en zijn nieuwsgierig. Dit geldt ten aanzien van onze bewoners, collega’s en derden. Zo weten we altijd wat er écht speelt.

Door vragen te stellen gaan we op zoek naar de werkelijke behoefte(n) van onze cliënten. Door de antwoorden die gegeven worden, kunnen we beter inspelen op de individuele zorgvraag.

Het stellen van vragen heeft veel voordelen, zowel voor onze cliënten als voor ons. Bij ZEP XL nemen we niet zomaar iets aan. Om goed de hulpvraag van iedere cliënt te beantwoorden zijn we zo creatief mogelijk. Omdat geen cliënt hetzelfde is, is iedere oplossing uniek. Dát verstaan wij onder persoonlijke begeleiding en hulpverlening.

Dit alles doen we ook als collega’s. Zo blijven we altijd nieuwsgierig en dagen we elkaar uit niet te blijven hangen in overtuigingen en concepten. Doorvragen waarom een collega heeft gekozen voor een bepaalde interventie is leerzaam en geeft (nieuwe) inzichten.

 

Bestuurder

Rose-Marij Middeldorp

Mijn naam is Rose-Marij Middeldorp en ik heb een zoon met een verstandelijke beperking. Inmiddels is hij volwassen en woont hij zelfstandig. In de afgelopen jaren heb ik zelf mensen met een verstandelijke beperking begeleid. Om mij heen zag ik hoe problematisch dat kan zijn.

Als ik zie hoe mijn zoon nu functioneert en – ondanks zijn beperking – zijn leven kan inrichten zoals hij wil, gun ik dit ook anderen met een beperking. Om dit te bereiken binnen de huidige regelgeving zijn er creatieve oplossingen nodig. Ik heb mijn eigen visie en ervaring gebruikt om ZEP XL op te richten. Vanuit mijn overtuiging dat het beter kan, verlenen wij onze zorg en ondersteuning.

Ondertussen bestaat ZEP XL alweer 10 jaar. Trots mag ik zeggen dat wij met succes al meerdere cliënten hebben mogen begeleiden naar zelfstandigheid.

Het bestuursreglement kunt u opvragen door een e-mail te sturen aan het bestuur van ZEPXL B.V. via info@zepxl.nl

 

 

Raad van Commissarissen

ZEP XL heeft een Raad van Commissarissen om het toezicht op de organisatie te borgen. Met ingang van 1 september 2019 zijn Dhr. J. (Jaap) Bezemer, voorzitter, en Mevr. M. (Marieke) Schouten, algemeen lid, aangesteld als leden van deze raad. Vanaf 26 mei 2020 versterkt Dhr. P.J. (Paul) de Vogel de Raad van Commissarissen als algemeen lid. De contactgegevens van de leden van de Raad van Commissarissen en de jaarverslagen van de Raad van Commissarissen zijn bekend bij het bestuur van ZEP XL en kunnen desgewenst worden opgevraagd door een e-mailbericht te sturen aan het bestuur van ZEP XL via info@zepxl.nl.

De toezichtvisie van de Raad van Commissarissen kan hier worden ingezien.

Rapportages

Het kwaliteitsrapport 2022 in het kader van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg vindt u hier 

Rapport van het inspectiebezoek vindt u hier 

Het Jaarverslag cliëntenraad 2022 vindt u hier